Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Inici

La paraula «cultura» procedeix del terme llatí «colere», que significa «conrear».

La cultura és la característica i el coneixement d’un grup de persones. Inclou la llengua, les creences, els valors, la ideologia, la gastronomia, les tradicions, la música i totes les arts.

Els estudiosos la defineixen com patrons compartits de comportaments i interaccions, construccions cognitives i comprensió que s’aprenen mitjançant la socialització. Per tant, pot ser vista com el creixement d’una identitat de grup fomentada per patrons socials únics.

Subscriu-te a les novetats de Tast de Cultura