Design a site like this with WordPress.com
Per començar

Proposta

Logo “Tast de Cultura”

“Tast de cultura” és un projecte de comunicació cultural construït des del voluntariat. Amb atenció especial a les activitats culturals en l’àmbit local i nacional, sobretot les organitzades des del teixit associatiu.

La proposta no pretén ser exhaustiva, tot i que disposa d’una agenda on reflectir els esdeveniments que es considerin atractius per una majoria de públic interessat per la cultura i aquells que les entitats facin arribar a la nostra bústia.

A més de l’agenda, a les pàgines de “Tast de Cultura” hi trobaràs notícies, opinions, recomanacions, fotografies, vídeos. Tot referit a la cultura en totes les seves expressions.